Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží

nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše

údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání

nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.                                                                                                                 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

našem e-shopu Květinové studio Aneta ( IČ: 758 44 621 ) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Zde naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o

našich zákaznících a uživatelích našeho webu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, případně název firmy, IČ, DIČ. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem prodeje zboží. Údaje o vašich objednávkách (zejména údaje o zboží a

službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích). Údaje o vašem chování na webu ( údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní

odvozená poloha, adresa webové stránky „URL adresa“, ze které přicházíte na náš web ). Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředáváme žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje

kupujících předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.                                                    

Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:                    

*Poskytovatel webhostingu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika                                                                                   

*Externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu nezbytném pro dodání zboží:                                                                                                                                             PPL s.r.o., IČO:  a Česká pošta, s.p., IČO: 47114983                                  

      *Účetní, která vede účetnictví pro Správce


Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu


Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme viz. výše

  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – lze upravit v sekci administrace

  4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici, kontaktovat nás můžete e-mailem na kstudioaneta@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 739 677 410.